Contact

030 6569635  - Algemeen telefoonnummer

maandag t/m donderdag van 10.30 - 15.00 uur


Adres administratiekantoor APN:

Postbus 91
4000AB Tiel

Let op! Gewijzigd per 1 april 2017


Debra Nederland staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 41059877


Rabobank 11 90 10 712 (IBAN NL 27 RABO 0119010712 – BIC RABO NL 2U)


Debra heeft een ANBI-verklaring.
Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goededoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Meer informatie over ANBI via de website van de belastingdienst: wat is een anbi ?

Contact
Voorzitter Debra
Webredactie

Debra International
Stichting Vlinderkind
Zeldzame Ziekten Fonds
Ieder(in)-netwerk
Huidpatiënten Nederland
VSOP
Passend Onderwijs

UMCG

favicon 180

Debra Nederland 2017