Skip to main content

Vereniging voor Epidermolysis Bullosa Patiënten

School en peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

Voorafgaand aan de basisschool is het voor sommige kinderen met EB mogelijk naar de peuteropvang te gaan. Dit kan naar regulier peuteropvang of eventueel naar peuteropvang verbonden aan revalidatiecentra. U bent als ouder uiteraard vrij dit te doen.
Een kind van 4 met EB moet uiteindelijk, net als alle andere kinderen, naar de basisschool.

Basisschool

school EB

Het is belangrijk, voor kind, ouders en school om dit goed voor te bereiden.
Heeft u als ouder een school op het oog, vraag hier dan tijdig (ongeveer wanneer uw kind 3 en een half jaar is) een overleg aan, en vermeldt dat u kind EB heeft, en wat dit eventueel betekent.
Debra heeft in overleg met het Centrum voor Blaarziekten van het UMCG een aandachtspuntenlijst opgesteld, die u, uiteraard voorzover dit van toepassing is op uw kind,met de school kunt bespreken. U kunt afspraken maken met de school.

Het kan zijn dat de school van uw voorkeur aangeeft meer vragen te hebben, of uw kind niet de juiste begeleiding kan geven wat dan?
Goede en informatieve sites met betrekking tot dit onderwerp zijn  https://www.passendonderwijs.nl/ en https://zorgeloosnaarschool.nl/.
Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met het EB team van het UMCG. Of met ons.

Is uw kind eenmaal op school, dan kan het goed zijn andere ouders en schoolgenoten te informeren over EB.
Dit kunt u eventueel doen op een kennismakingsavond voor ouders, die op de meeste scholen wordt georganiseerd. Of via een nieuwsbrief, die vanuit de school uitgegeven wordt.

Debra Nederland heeft een schoolfolder voor u,  om uit te delen aan leerkrachten of aan ouders.

Is uw kind iets ouder, dan vindt hij of zij het misschien fijn een spreekbeurt te geven over zijn huidaandoening. Zie ook bijlage op deze pagina.